XVI Sesja Rady Gminy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę XVI sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

„Zdalna szkoła +”

lomazyPo raz drugi, gmina Łomazy otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych. W ramach programu „Zdalna szkoła +” zakupiono 20 laptopy za kwotę 55 tys. złotych.

Czytaj więcej...

Jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego

Złota 50W sobotę 10 października 2020 roku dziewiętnaście par małżeńskich z gminy Łomazy świętowało jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Uroczystość rozpoczęła Masza św. w kościele w Łomazach pod przewodnictwem Ks. Krzysztofa Zawadzkiego– Wikariusza Parafii Łomazy. W koncelebrowanej mszy brali udział księża: Mariusz Czyżak -Proboszcz Parafii Korczówka, Tadeusz Tomasiuk – Proboszcz Parafii Dokudów.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

lomazyRealizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łomazy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.


Termin konsultacji: od 19 października do 3 listopada 2020 roku.

Czytaj więcej...

Spis rolny 2020 - kontakt telefoniczny

W związku z realizowanym Spisem Rolnym 2020 oraz zaistniałą sytuacja epidemiologiczną uczulamy Państwa na umożliwienie rachmistrzom spisowym kontaktu telefonicznego.


Aktualnie jak rachmistrz dzwonni, powinien się wyświetlić nr 22 666 66 62 w celu nawiązania kontaktu po nieodebranym połączeniu należy oddzwonić na ww. nr podając dodatkowo kod rachmistrza: (3216, 3217, 3224) lub oddzwonić bezpośrednio na nr 571503216, 571503217 lub 571503224).

Czytaj więcej...