„Zdalna szkoła +”

lomazyPo raz drugi, gmina Łomazy otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych. W ramach programu „Zdalna szkoła +” zakupiono 20 laptopy za kwotę 55 tys. złotych.

Program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umożliwił samorządom aplikowanie o zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w celu prowadzenia zdalnych lekcji w celu zniwelowania cyfrowego wykluczenia. Program skierowany głównie do najbardziej potrzebujących rodzin z minimum trojgiem dzieci. Decyzję o wyborze rodzin powierzono jednostkom samorządu terytorialnego.

zdalna szkola plus

Laptopy zostały przekazane dyrektorom szkół. Po powrocie do tradycyjnej edukacji sprzęty komputerowe zasilą bazę edukacyjną szkół i będą wykorzystywane podczas lekcji.

Programy „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” to działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łącznie Gmina Łomazy, aplikując o środki z dwóch programów, zakupiła 42 laptopy, na łączną kwotę 115 tys. złotych.

Dofinansowanie w 100% wysokości projektu pochodzi z konkursu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

 

logo cppc