OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

lomazyRealizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łomazy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.


Termin konsultacji: od 19 października do 3 listopada 2020 roku.

Projekt programu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. Organizacje pozarządowe i organizacje, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie mogą składać opinie drogą korespondencyjną tradycyjną na adres: Urząd Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27 21-532 Łomazy lub elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.


2. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

 

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


W przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 w trybie zarządzenia nr 126/2020 Wójta Gminy Łomazy z dnia 19 października 2020 roku.


1. Podstawa prawna konsultacji 

1. art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
2. Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Łomazy z dnia 19 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.


2. Cel konsultacji
Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.
Wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu programu zgłoszone w ramach konsultacji pozwolą na opracowanie projektu programu, który uwzględni zarówno zapotrzebowanie ze strony opinii publicznej, w tym przypadku organizacji pozarządowych prowadzących działalność lub mających swoją siedzibę na terenie Gminy Łomazy, jak też możliwość realizacji zadań publicznych przez Samorząd Gminy Łomazy.


3. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt rocznego programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.


4. Termin i formy konsultacji
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zostały przeprowadzone w okresie od 19 października 2020 r. do 3 listopada 2020 r.
Konsultacje uruchomiono 19.10.2020 r. w serwisach internetowych:
1. www.lomazy.pl
2. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomazy w zakładce Ogłoszenia.
3. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łomazach
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały możliwość zgłaszania uwag, wniosków, opinii i postulatów do projektu konsultowanego programu w następujących formach:
1. elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. pisemnie na adres: Gmina Łomazy, ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy
3. osobiście na adres Gminy, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto zamieszczono jako pliki do pobrania:
1. Zarządzenie w sprawie konsultacji
2. Projekt uchwały z rocznym programem współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
3. Ogłoszenie o konsultacjach.

5. Zakres konsultacji
Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłosić uwagi do projektu programu. Uczestnikami konsultacji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


6. Uwagi, opinie, wnioski i propozycje zgłoszone w ramach konsultacji
W ramach konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Łomazy, 04.11.2020 r.
Wójt Gminy Łomazy